האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

עמותה המהווה את הארגון המקצועי של קלינאי התקשורת. מציעים שירות מאגר קלינאי תקשורת עצמאיים, לאיתור קלינאי תקשורת, לפי תחומי עיסוק, בכל רחבי הארץ.

מעבר לאתר