עמותת "אופק לילדינו"

עמותת "אופק לילדינו"

עמותת "אופק לילדינו"

עמותת "אופק לילדינו"

 

"אופק לילדינו", הארגון הארצי של הורים לילדים עם עיוורון ולקות ראייה, הוא הארגון היחיד המטפח את הילדים מינקות עד בגרות.

העמותה מהווה כתובת ראשונית ומרכזית להורים הלמדים על הלקות הקשה של ילדיהם – מרגע היוולדם (או כאשר ראייתם נפגעתם במהלך הילדות) ועד בגרותם. ברגעים קשים אלו, כמו גם בהתמודדות המתמשכת לאורך השנים ובנקודות זמן שונות, אל מול אתגרים חברתיים, חינוכיים, רפואיים, פסיכולוגיים ורגשיים, "אופק לילדינו" היא מקור תמיכה, תחושת שייכות וכוח מתמשך. העמותה נותנת מענה חיוני לצורך במידע, הכוונה, תמיכה וייצוג לגבי דרכי ההתמודדות, השיקום והשילוב בחברה.

אנו מאמינים כי ילדינו מסוגלים לא רק להשתלב בחברה אלא גם להיות מנהיגים ומובילים ואם נאמין בהם – הם יאמינו בעצמם ואז השמיים הם הגבול. אנו פועלים לתמיכה וקידום הילדים כדי שיגדלו להיות בוגרים עצמאים ותורמים לחברה ומפעילים מגוון תכניות ופעילויות.

"אופק לילדינו" מהווה משפחה גדולה ל- 1200 משפחות מכל המגזרים שלהן ילד עם עיוורון ולקות ראייה – קהילה סולידרית, אכפתית ופעילה המעודדת קשר בין המשפחות והילדים. העמותה משרתת משפחות מהמרכז ומהפריפריה, חילונים, דתיים וחרדים, יהודים וערבים.

העמותה מפעילה תכניות לטיפוח ושיקום הילדים ומערך תמיכה להורים ולמשפחות.

 

 

מעבר לאתר