עמותת בקול

עמותת בקול

עמותת בקול

עמותת בקול

ארגון בקול הוא הארגון המייצג של כבדי השמיעה והמתחרשים בישראל ופועל בפריסה ארצית מאז שנת 1997 למען שיפור איכות החיים ורווחתם של אנשים כבדי שמיעה מעל גיל 18 באמצעות חקיקה וסינגור, קידום נגישות, העלאת מודעות לנושא הירידה בשמיעה, הדרכות על אבזירי עזר ועידוד אנשים כבדי שמיעה להתמודד עם המגבלה. הארגון פועל להעצמה, שוויון הזדמנויות ושילוב של כבדי השמיעה בישראל בכל תחומי החיים, כך שיוכלו למצות את כישוריהם, בכל תחום, על פי נטיות ליבם.

להלן מידע מפורט על היקף הפעילות הארצית והפרויקטים השונים שהארגון מפעיל:

ייעוציים אודיולוגיים: הייעוץ האודיולוגי ניתן ע"י קלינאיות תקשורת של בקול המתמחות בשיקום שמיעתי המאפשר להבין את מצב השמיעה ולהתכונן לקראת השיקום השמיעתי. הייעוצים האודיולוגיים בבקול מאפשרים לכל אדם להבין יותר טוב את תהליך שיקום השמיעה.

קו המידע והתמיכה הארצי: קו פתוח לייעוץ ותמיכה בנושאים הקשורים לירידה בשמיעה, אביזרי עזר, זכויות, נגישות, התמודדות עם קשיי התקשורת, ליבון הקשיים החברתיים והרגשיים הנובעים מאופי המגבלה והסטיגמה שיש בחברה סביב הירידה בשמיעה.

הפעלת תחנות מידע והדרכה 'מקשיבים לך': ארגון בקול מפעיל 6 תחנות מידע והדרכה ברחבי הארץ. התחנות מאוישות ע"י רכזים כבדי שמיעה שנותנים מידע ותמיכה לקהל במכוני שמיעה ציבוריים אודות הירידה בשמיעה, זכויות, השיקום ומסייעים להתמודדות טובה יותר, תוך כדי הדגמה של אביזרי עזר לשמיעה.

הפעלת קורס 'לשמוע בקול' בפריסה ארצית: קורס ייחודי בן 7 מפגשים המיועד לאנשים כבדי שמיעה המעוניינים בקבלת כלים להתמודדות עם הירידה בשמיעה והטכנולוגיות הקיימות, כמו גם קבלת כלים להתמודדות במסגרת האישית, החברתית והמשפחתית. תכני הקורס כוללים: הרחבת הידע האודיולוגי, הכרות עם הירידה בשמיעה ודרכי השיקום, והרחבת הידע המעשי – מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה, כיצד ניתן להיעזר באנשי המקצוע, הסתייעות במכון השמיעה ובקלינאית התקשורת, אימוני שמיעה, אסטרטגיות תקשורתיות, מתן ביטוי לתהליכים האישיים והמשפחתיים והעצמה אישית. בנוסף, משתתפי הקורס מקבלים ייעוץ וליווי אישי וקבוצתי מאנשי המקצוע של בקול. הקורס מועבר ע"י קלינאית תקשורת ומדריך כבד בשמיעה.

הפעלת מרכז ארצי להשאלת מכשירי FM: המרכז הוקם במטרה לאפשר לכל אדם כבד שמיעה ליהנות משימוש בטכנולוגיה, זאת לאור העלות הגבוהה של המערכות. המרכז כולל מגוון גדול של מערכות הקיימות כיום בשוק. ההשאלה מתבצעת ע"י קלינאיות תקשורת בבקול וכוללת התאמה אישית, הדרכה וליווי למשתמש.

הפעלת מרכז תצוגה לאביזרי עזר לשמיעה בת"א: הסבר על אביזרי עזר לשמיעה – מעבר על  אפשרויות והתנסות מהאביזרים מהתצוגה. בתצוגה מגוון אביזרי העזר הקיימים המאפשרת התנסות אישית וחווייתית בכל האמצעים הטכנולוגיים: פתרונות לטלויזיה, פתרונות טלפוניה, מערכות הגברה אישיות לשימוש בבית, בעבודה ובמקומות ציבוריים.

מכשירי שמיעה למעוטי יכולת: מתוך מטרה לשפר את איכות חייהם של אנשים כבדי שמיעה שידם אינה משגת מכשירי שמיעה, ושילובם בכל תחומי החיים לפי נטיית לבם, בקול מעניק מכשירי שמיעה בתרומה לאנשים מעוטי יכולת.

פעילות סנגור, קידום זכויות, נגישות וחקיקה: הארגון פועל בתחום זה בכמה היבטים: השתתפות בוועדות הכנסת ובוועדות מקצועיות מקדימות; ייצוג עניינם של כבדי השמיעה בפני רשויות ומוסדות (סיוע בפניות פרטניות לגבי מקומות שאינם מונגשים, טיפול בנושא כתוביות סמויות ואיכותן ועוד); הדרכות והשתלמויות בנושא הנגשת שמע; הסברה וניהול מאגר מידע על מקומות מונגשים; העלאת מודעות בקרב הציבור; קיום ימי עיון והדרכות (לדוגמא: אגודת קלינאיות התקשורת, רכזי נגישות באקדמיה ועוד).

קידום זכויותיהם של אנשים כבדי שמיעה: בקול פעל להכנסת טכנולוגיות לסל הבריאות (שתל השבלול למבוגרים, הגדלת מימון מכשירי שמיעה למבוגרים מעל גיל 18), ומקדם חקיקה להבטחת זכויותיהם של כבדי השמיעה.

אימוני שמיעה למושתלי שתל השבלול: בבקול מתקיימים אימוני השמיעה לאנשים שעברו ניתוח שתל שבלול אשר סיימו את מכסת האימונים המגיעה להם בסל הבריאות.

קורסים סדנאות והדרכות מקצועיות: בנושא התמודדות עם הירידה בשמיעה, הדרכות על אביזרי עזר, סדנאות הכנה לשתל, הרצאות בנושאים שונים (הבנת דיבור, קריאת דיבור, טנטון ועוד).

ניידת השמיעה של בקול: פרויקט ניידת השמיעה שהחל בשנת 2010 הוא חלק מתוכנית כוללת להנגשת שירותים מגוונים לציבור כבדי השמיעה ובייחוד בחתכי אוכלוסייה שונים בארץ (עולים חדשים, הפזורה הבדואית ואוכלוסייה משכבה סוציו-אקונומית נמוכה), זאת, במטרה להעלות את המודעות בקרב האוכלוסייה לבעיה ולאופן ההתמודדות עימה, ולהגיע למספר רב יותר של אנשים כבדי שמיעה שיפנו לשירותי שיקום ברחבי הארץ. הפעילות כוללת ‏הרצאה אודות ‏הגורמים לירידה בשמיעה, ‏מכשירי שמיעה, ‏אביזרי עזר, ‏ניתוח השתל, קריאת אודיוגרמה, התמודדות רגשית, ‏ מידע על זכויות, וייעוץ פרטני.

מאגר ההשאלה "יד לתעסוקה שווה" – מופעל ע"י מרכז מגדל אור, העוסק בשיקום תפקודי ותעסוקתי של אנשים עם עיוורון או מוגבלות ראייה, ובקול, ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים, העוסק בשיקום שמיעה ובקידום השתלבותם של אנשים כבדי שמיעה וחרשים. המאגר מספק ציוד טכנולוגי מונגש לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בכל רחבי הארץ, והוא ניתן למעסיק בחינם לתקופה קצובה של עד חצי שנה. הוא נועד לשרת אנשים עם מוגבלות כמו ראייה, שמיעה ומוגבלות מוטורית. ההשאלה מסייעת בתהליך הקליטה והשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות במקום עבודה חדש, וכן מיועדת לחברות ועסקים המעוניינים לשמר עובדים שחלה התדרדרות במצבם או שינוי בהגדרת תפקידם. המאגר מיועד גם להכשרות קצרות (עד 9 חודשים) והכנה לראיון עבודה. עם תום תקופת ההשאלה תינתן האופציה לרכוש ממאגר ההשאלה את הציוד המושאל עבור העובד בהנחה. יינתן סיוע בקבלת בקשות למימון לזכאים מהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות

הישגי הארגון:

  • הגדלת מימון מכשירי שמיעה בסל הבריאות לגילאי 18 ומעלה.
  • העלאת המודעות לנושא כבדות השמיעה בקרב הציבור הרחב ובקרב אנשי מקצוע.
  • מימון מלא בסל הבריאות של שתל השבלול שמסייע למאות אנשים לשמוע מחדש.
  • קידום חוק כתוביות בטלוויזיה, הקובע כי עד לשנת 2015 ילוו כל תכניות הטלוויזיה, הן המוקלטות והן התכניות בשידורים חיים יהיו מלוות בכתוביות עבור אנשים כבדי שמיעה.
  • שותפות בחקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כולל פרק הנגישות.
  • שותפות בחקיקת תקנות נגישות.
  • הקמת שלושה מרכזי תצוגה והדרכה לאנשים כבדי שמיעה.
  • ליווי הנגשת עשרות מוסדות ציבור לאנשים כבדי שמיעה.
  • חלוקת מאות מכשירי שמיעה למעוטי יכולת.
  • קיום עשרות הרצאות בשנה בפני אלפי אנשים בנושא הירידה בשמיעה.

עשרות אנשים בשנה מקבלים יעוץ אודיולוגי מקצועי ומשפרים את יכולת ההסתגלות שלהם למכשירי שמיעה ולאבזרי עזר לשמיעה

מעבר לאתר