מילבת מעניקים איכות לחיים

מילבת מעניקים איכות לחיים

מילבת מעניקים איכות לחיים

מילבת מעניקים איכות לחיים

עמותת מילבת תל השומר מעניקה ליווי וסיוע מקצועי לשיפור העצמאות והתפקוד של ילדים, מבוגרים וקשישים עם מוגבלויות, באמצעות טכנולוגיה מסייעת

מעבר לאתר