פנייה לועדת גודל רכב

פנייה לועדת גודל רכב

אם אתם זקוקים לרכב מותאם או אביזרי נהיגה מותאמים מופנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד). הוועדה להתאמת רכב היא הגוף האחראי במכון לטיפול בנושא.

תפקיד הוועדה הוא להתאים כלי רכב לאנשים עם מוגבלות על-פי ההנחיה של הביטוח הלאומי, לפיה ייקבע לאדם עם מוגבלות כלי רכב המתאים ביותר והזול מבין המתאימים, לרבות אביזרי נהיגה מתאימים במידת הצורך.

הפנייה לוועדה נעשית על-ידי המוסד לביטוח לאומי – יש לפנות לוועדה להתאמת רכב אך ורק באמצעות מחלקת ניידות במוסד לביטוח לאומי בלבד ולא דרך כל גורם אחר.
זימון לוועדה להתאמת רכב – הזימון נעשה על-ידי מחלקת התאמת רכב במרב"ד באמצעות הדואר או במקרים חריגים באמצעות הטלפון. במכתב הזימון יפורטו המסמכים שעליך להביא עמך.
לפני הגעה לוועדה להתאמת רכב עליכם לבדוק את הרכב המייצג שנקבע לך במחלקת ניידות במוסד לביטוח לאומי.
מהלך הבדיקה – עליכם להציג בפני הוועדה את מצבכם הרפואי. כמו כן עליך לציין מהו הרכב שברשותכם , האם בדקתם אם הרכב מתאים למיגבלתכם ומהו הרכב המבוקש על ידך ..
רופא הוועדה עורך בדיקה גופנית, הבדיקה מתבצעת תוך התייחסות למסמכים הרפואיים הרלוונטיים, למוגבלות, ולסוג המחלה. .
פרוטוקול הוועדה – בסיום כל ועדה נשלח סיכום פרוטוקול לנבדק ובמקביל למוסד לביטוח לאומי (עד 30 יום מיום כינוס הוועדה, זאת אם לא נדרש מידע רפואי נוסף או כל מידע אחר). עם קבלת הפרוטוקול עליכם לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי, הקרוב לביתך על מנת לבדוק מהן זכויותיכם .
מבחן נהיגה חוזר – אם נדרשתם לערוך מבחן נהיגה חוזר (יתכן שרופא המכון ייבקש מהנבדק לבצע מבחן נהיגה עקב שינוי צורת נהיגה באביזרים מיוחדים) ועברתם בהצלחה, עליכם לשלוח לוועדה להתאמת רכב העתק מהרישיון החדש כולל טופס ההצהרה שנשלח אליך במקביל לפרוטוקול.
ערעור – במידה והנכם מעוניינים להגיש ערעור על המלצת הוועדה שנקבע לך, עליכם להגיש מכתב דרך המוסד לביטוח לאומי בלבד. אין לפנות למזכירות הוועדה לשם כך.

הערות:
במקרים בהם אדם מוגבל בניידות הגיש את בקשתו לוועדה להתאמת רכב כנהג, יהיה עליו להיבדק גם בדיקה לכשירות רפואית לנהיגה ובנוסף בדיקה באינדיקאטור (מכשיר מיוחד להתאמת אביזרי נהיגה) על-ידי מומחה ורופא כשירות נהיגה.
במידה שהינך מעוניין להחליף את הכיסא גלגלים שברשותך רצוי שתגיש את הבקשה להיבדק לוועדה להתאמת רכב רק לאחר קבלת כיסא הגלגלים החדש, זאת על מנת למנוע עיכובים בטיפול בעניינך או זימון חוזר לאחר קבלת כסא הגלגלים החדש.

שתף את הפוסט
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email