פרק 5 – מה היא תקשורת תומכת וחליפית?

דבי בן טל ויונית הגואל- קרניאלי מעמותת עזר מציון מספרות על תקשורת תומכת וחליפית. באיזה מקרים נשתמש בטכנולוגיה זו וכיצד ניתן להשיגה