החזרים הנחות ופטורים הניתנים על ידי רשויות במדינת ישראל

החזרים הנחות ופטורים הניתנים על ידי רשויות במדינת ישראל

החוק מאפשר לאנשים עם נכות רפואית  שאושרה להם זכאות לקבל הטבות,הנחות, פטורים והחזרים מגופי ממשל שונים.

על מנת להנגיש לכם את המידע ריכזנו עבורכם רשימה של גופים אשר מעניקים הנחות או החזרים. כדאי ומומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע מהתחום הכלכלי על מנת לקבל סיוע בעת הפנייה לגופים.

לרשימת נותני שירות איתם ניתן להתייעץ  לחצן כאן >

המוסד לביטוח לאומי

פטור מתשלום דמי ביטוח

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של  75 אחוז ומעלה קבועה או

זמנית למשך שנה לפחות, שיש להם הכנסה נוספת.

איך מקבלים: יש לפנות למחלקת גבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.

רשויות מקומיות

הנחה במסי ארנונה

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של %75 ומעלה וכן מי

שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של %90 ומעלה

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות

זכאים להנחה. גובה ההנחה נקבע על-ידי הרשות המקומית. לבירורים על גובה ההנחה יש

לפנות לרשות המקומית.

משרד העבודה והרווחה

הנחה בתשלום חשבון הטלפון לחברת בזק: בפעימות מונה, בדמי שימוש

וכן הנחה בהתקנת טלפון

ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן"

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של %75 ונכות רפואית

בשיעור של %80 ומעלה.

איך מקבלים: את הבקשה להנחה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להנחה,

יש להעביר לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' ירמיהו 39 ,ת"ד 1260 ,ירושלים.

חברת החשמל

הנחה בתשלום חשבון החשמל: %50 הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים

זכאים: מקבלי קצבת נכות שזכאים גם לקצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של %112 ומעלה

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות

זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

שים לב שחשבון החשמל חייב להיות על שם הזכאי לקצבה, ובתעריף ביתי בלבד. 

רשות המים

הנחה בתשלום חשבון המים: כמות מים נוספת

של עד 5.3 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של %70 ומעלה.

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות

זכאים להנחה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההנחה

אמורה להינתן באופן אוטומטי.

משרד התחבורה

  1. פטור מאגרת רישוי רכב

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של %60 ומעלה

איך מקבלים: לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, יש לפנות

בכתב בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל:

משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת"ד 72 חולון 58100.

  1. הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות

זכאים להנחה.

משרד התחבורה שולח לזכאים תעודות זכאות להנחה.

ההנחה ניתנת ברכישת כרטיסיות בלבד. ישנם קווים שבהם לא ניתנת הנחה.

קופת חולים

פטור מתשלום אגרות בעד השירותים הרפואיים הבאים:

1 .ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי

2 .התחייבות לבית חולים

3 .ביקור במכונים ומרפאות חוץ

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות

זכאים להטבות. ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי.

לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום מקבל קצבת הנכות.

רשות מקרקעי ישראל

פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות רשות מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירה.

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של %80 לפחות

איך מקבלים: את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות לרשות מקרקעי ישראל במקום

המגורים.

משרד הבינוי והשיכון

סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות

זכאים: מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של %75 ומעלה.

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימות של מי שעשויים

להיות זכאים להטבות.

נכתב על ידי : מערכת עזרים

שתף את הפוסט