Equal Rights for Persons with Disabilities

Equal Rights for Persons with Disabilities

בשנת 1998 חוקק בישראל חוק  הקובע כעקרון כי “זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.”

מטרתו של החוק היא ” להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.”

לחוק מספר פרקים והוא מתייחס לנושאים הבאים :

 • תעסוקה
 • שירותי תחבורה ציבורית
 • נגישות מקום ציבורי ושירות ציבורי
 • נגישות שירות בריאות ומקום ציבורי שבו ניתן שירות בריאות
 • נגישות מוסדות חינוך, שירותי חינוך והשכלה.
 • ביטוח 
 • שירותי שעת חירום
 • מורשי נגישות ורכזי נגישות

במסגת החוק תוקנו תקנות המבקשות להסדיר 3 תחומים מרכזיים :

 1. נגישות הסביבה הבנויה – המתייחסת לסביבה הפיזית: גישה למבנים, חנייה לנכים, מתקני משחק נגישים ועוד .
 2. נגישות השירות– המתייחסת  לכל ההיבטים הלא פיזיים  : אופן קבלת השירות, שילוט,הדרכת העובדים 
 3. תחומי נגישות נוספים -כגון נגישות בחינוך, נגישות בתחבורה, נגישות בשעת  חירום ועוד 

במסגרת החוק נקבעו לוחות זמנים למימוש תקנות הנגישות. בין היתר נקבע כי החל משנת 2014 יותנה מתן רשיון עסק בעמידה בתנאי הנגישות 

על מנת לקבוע האם מבנה , אתר אינטרנט או שירות מסויים עומד בתקנות הנגישות , מגדיר החוק מי הם האנשים המוסמכים לתת אישור . אנשים אלו הינם מורשי נגישות . אנשי מקצוע אשר עברו הסמכה ייחודית בתחום הרלוונטי . ישנם מורשי נגישות  הסביבה ומורשי נגישות השירות . רק אנשים אלו מוסמכים לקבוע אם אכן מולאו התנאים שבתקנות הנגישות .

באיזור נותני השירות תוכלו למצוא פרטים של חברות המסייעות במציאת פתרונות נגישות

באיזור המוצרים בקטגוריית סביבה נגישה תוכלו למצוא פתרונות  המאפשרים נגישות לבנים : כגון רמפות, פתרונות לעלייה במדרגות ופתרונות לבקרה סביבתית .

שתף את הפוסט