נגישות לעסקים

נגישות לעסקים

נגישות לעסקים

נגישות לעסקים

(נמצאות 0 חוות דעת על נותן שירות זה )

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות מתייחסים לכל עסק, ארגון או מקום המשרת ציבור.
החוק מגדיר כי יש לספק את ההתאמות הדרושות הן במקום ציבורי והן בשירות ציבורי, כדי ליצור סביבה
נגישה ולמנוע אפליה.

נגישות לעסקים הינה הגוף המומחה בישראל בליווי ויעוץ לארגונים, עסקים ורשויות ביישום והטמעת תקנות
הנגישות וכן החברה היחידה המספקת פתרון מעטפת כולל.

אנו מלווים את החברות והגופים המובילים בישראל משלב המיפוי עד לגמר וקבלת האישורים הנדרשים
להפעלה על פי חוק, בתהליכים שמטרתם עמידה בדרישות החוק אך עם שאיפה לחסכון בעלויות ובמשאבי הארגון.

היועצים שלנו רואים לנגד עיניהם את טובת הארגון ומספקים את כל הנדרש על מנת להתאים את רצפת המכירה,
השירות והתעסוקה – לתקנות המחויבות על פי חוק- ובפריסה ארצית.

צוות הניהול:

ארנון זליגר –מנכ"ל מומחה בתחום הנגישות. שימש כמנהל נכסים ורכז נגישות בחב' מליסרון מקבוצת עופר השקעות,
ראש אגף בינוי ואחזקה בחב' שקם, חבר בוועדת משנה של וועדת העבודה והרווחה בכנסת לכתיבת תקנות לחוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, חבר בצוות היגוי לכתיבת המדריך ל"עיר פעילה בישראל"-בראשות משרד הבריאות,
חבר הוועדה הטכנית במכון התקנים לאישור תקני הנגישות וכן בעלים של חב' א.נ.ש.א להנגשה בע"מ.

נותן שירות זה עוסק בתחומים הבאים:
יועץ נגישות מורשה נגישות השירות מורשה נגישות מתו"ס
לפרטים נוספים אודות הספק »
הנבטים 4 ת.ד 6748 פתח תקווה מיקוד: 4951794
קיימת חניית נכים, קיימת בבניין מעלית.