medix at home

medix at home

medix at home

medix at home

(נמצאות 0 חוות דעת על נותן שירות זה )

חברת MEDIX at HOME נוסדה כדי להביא שירותי הדמיה מתקדמים אליך הלקוח.

אנו מביאים את הרפואה לביתך או לכל מקום אחר שתבחר.

מתמחה במתן שירותי הדמיה (צילומי רנטגן ובדיקות אולטרסאונד) באמצעות מכשור נייד, מהמתקדמים מסוגו בעולם, ובבדיקות אולטרה סאונד דופלר מצילות חיים.

מדובר בשירות ייחודי, החוסך את הצורך בניוד הלקוח, בזמן המתנה ממושך לבדיקה, לביצועה ולפענוחה ואף מספק ייעוץ רפואי לאחר הפענוח.

נותן שירות זה עוסק בתחומים הבאים:
מטפלים ויועצי בריאות רופאים שיקום ביתי שירות הדמיה בבית