המדריך השלם לצוואות מפי עורכת דין לירושה

המדריך השלם לצוואות מפי עורכת דין לירושה

צוואה או צוואה הדדית? לנסח ביחד או לנסח לחוד? מה אנחנו צריכים?

אז, מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי בו בגיר (אדם מעל גיל 18), מחליט מראש למי הוא מוסר את רכושו לאחר פטירתו ובהתאם לרצונותיו. למעשה צוואה היא הדרך בה אדם יכול להסדיר טרם מותו את כל מה שקשור לרכושו הפרטי, אשר לאחר מותו הופך לרשימת נכסים שנקראת "עיזבון". רציתם להוריש את הרכב לילד ואת הדירה לנכד? הרכב והדירה נקראים יחדיו "עיזבון" בשפה המקצועית.

חשוב לציין כי כל עוד אדם צלול בדעתו, יש לו עצמאות מוחלטת לבחירת יורשיו ולאופן בו העיזבון יחולק – בין אם באופן שווה ובין אם לא. כלומר, אין הכרח בחוק שהחלוקה תהיה בצורה שווה או לבני משפחה מסוימים, מה שקבעתם הוא שיהיה! הצוואה מאפשרת לאדם לחלק את נכסיו בכל דרך בה יבחר ולמי שיבחר – קרובי משפחה או רחוקים ואפילו לגופים כמו עמותות.

מה קורה אם אין צוואה?

נבהיר כי כאשר אדם לא עורך צוואה, חלוקת העיזבון תיעשה בהתאם לחוק הירושה אשר קובע מי יקבלו את העיזבון ואיזה יחלק יקבל כל יורש, כאשר מדובר בעיקר על קרובי הנפטר. מקרה כזה בהחלט לא מומלץ, וזאת מאחר והחלוקה בהתאם לחוק לא תמיד טובה למשפחה שלכם. כדי למנוע חלוקת ירושה בהתאם לחוק (כאשר אין צוואה), מה שלא מתאים לכולם, חובה לערוך צוואה ("רגילה" או הדדית, וכבר ניכנס להבדלים ביניהם).

סוגי צוואות:

קיימות ארבע אפשרויות לכתיבת צוואה, "רגילה" או הדדית:

  1. צוואה בכתב יד – מסמך חתום בידי המצווה, בציון תאריך, הכתוב כולו בכתב יד אשר מפרט כיצד יחולק רכושו של אדם. צוואה מסוג זה אינה מומלצת, אלא אם המצווה בקיא היטב בהוראות החוק באופן בה צוואה כזו תיחשב כשרה. בישראל נפסלות צוואות שכאלו על ימין ועל שמאל, ולכן בהחלט כדאי להתייעץ עם עורך דין צוואה לפני הכתיבה.
  2. צוואה בעדים – מסמך הנושא תאריך וחתימת המצווה, פירוט חלוקת הרכוש, ובצירוף חתימת שני עדים כשירים. ניתן לומר שזהו הסוג הכי נפוץ של צוואה ונערך לרוב במשרד עורכי דין.
  3. צוואה בפני רשות – צוואה בכתב או בעל פה, אשר מאושרת בפני אדם מהרשויות המנויות בסעיף 22 לחוק הירושה (בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני או נוטריון- בהתאם לתקנת הנוטריונים).
  4. צוואה שבעל פה ("שכיב מרע") – אדם העומד מול מותו ומצווה בעל פה בפני שני עדים, כאשר אלו בסמוך לציווי – ערכו פרוטוקול, ואף הפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה. לצוואה זו הוראות ברורות לגבי פקיעתה, וגם כאן כדאי לא "לבנות" על הצוואה הזו מאחר והיא צפויה להיפסל בשלב מאוחר יותר.

לאחר שהחלטנו לקחת אחריות ולוותר על חלוקת העיזבון בהתאם לחוק, נבחר יחדיו באיזו דרך מארבעת הדרכים הללו כדאי לאשר את הצוואה. עורך דין לירושה ידע להמליץ על הדרך המתאימה למצב שלכם.


אז צוואה הדדית או צוואה "רגילה"?

לאחר שהחלטנו איך לנסח, נותר לנו לבחור מה לנסח. צוואה "רגילה" היא צוואה בה כל אחד מוריש לפי רצונותיו ומבלי להתייחס או להתחשב ברצונותיו של בן הזוג האחר. ממש צוואה "בודדת" בה כל אדם בוחר בהתאם לראות עיניו, מכתיב לעורך הדין את רצונותיו בעצמו, ומאשר את הצוואה בהנחיית וייעוץ עורך הדין.

להבדיל מכך, צוואה הדדית היא צוואה בין בני זוג לפיה בדרך כלל הצדדים מורישים ראשית אחד לשנייה את חלקם ברכוש, ורק לאחר פטירת שני בני הזוג, העיזבון יועבר לילדים או לנכדים בצורה מוסכמת בין בני הזוג ( בדר"כ מורישים לצאצאים או קרובי משפחה אחרים, אבל אין חובה לכך).

בני זוג העורכים צוואה הדדית, עושים זאת בדר"כ על מנת להטיב עם בן הזוג שנותר בחיים, אולם מעוניינים להבטיח ירושה "סופית" לאחר שבני הזוג הולכים לעולמם.

מה ההבדל בין צוואה "רגילה" לצוואה הדדית?

חשוב לציין כי מהות השוני בין הצוואות הינו הקושי הרב בלבצע בהן שינוי לאחר מות אחד מבני הזוג. בעוד צוואה רגילה ניתן לשנות בכל עת, ולערוך במקום הצוואה הקיימת – צוואה חדשה, צוואה הדדית "מוגנת" הרבה יותר מפני שינויים/ ביטולים עתידיים, וכל שינוי שכזה ייעשה רק בכפוף להוראות חוק הירושה – לטוב ולרע. הרבה יותר קשה לשנות צוואה הדדית.

שינוי צוואה הדדית כששני בני הזוג בחיים

במצב בו בני זוג שערכו צוואה הדדית, הינם בחיים, באם אחד מהם מעוניין לשנותה, יוכל לעשות זאת רק אם מסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי. מסירת הודעה תיעשה בהתאם להוראות החוק, ומטרתה לאפשר לבני הזוג, לערוך צוואה חדשה תוך התעלמות מהצוואה ההדדית.

מסירת הודעה על ידי מי מבני הזוג, מבטלת את הוראות הצוואה ההדדית גם ביחס להוראות בן הזוג השני. כלומר, הודעה כזו "מבטלת" את שתי הצוואות, והעזבון יחולק על פי דין כאילו לא הייתה צוואה מעולם – כל זאת בהנחה ובן הזוג עדין כשיר לערוך צוואה. רוצים לשנות צוואה הדדית כאשר בן הזוג השני עוד בחיים? חובה למסור הודעה רשמית בכתב על שינוי הצוואה.

שינוי צוואה הדדית כאשר אחד מבני הזוג נפטר

במצב בו אחד מבני הזוג שערכו הצוואה הדדית חפץ לשנות את הצוואה כאשר בן הזוג נפטר – יוכל הוא לעשות כן רק במצב בו אין הוא יורש את בן הזוג שנפטר, ולמעשה יהיה עליו להסתלק (לוותר) על חלקו בעיזבון. אם כבר ירש, יהיה עליו להשיב חזרה את העיזבון ורק לאחר מכן יוכל לשנות את הצוואה ובהתאם יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית. רוצים לשנות צוואה הדדית לאחר מות בן הזוג השני? תידרשו קודם "להחזיר" את הירושה ליורשים בהתאם לחוק!

יתרונות לביצוע צוואה הדדית אל מול צוואה רגילה

בני זוג אשר בנו וצברו רכוש יחד במשך החיים, יכולים להחליט כי במותו של מי מהם, יהיה זה רק הגיוני להוריש את כלל העיזבון אחד לשני, מתוך מחשבה כי צבירת הרכוש נעשתה במאמץ משותף של שני בני הזוג לאורך כל החיים.

אולם במצב כזה, ללא צוואה הדדית בין בני הזוג, אין דרך להבטיח מי יהיו היורשים של בן הזוג שנותר בחיים, שלמעשה יירשו גם את בן הזוג הראשון. מה אם בן הזוג השני ישנה את הצוואה שלו אחרי שאנחנו נלך לעולמנו? כל רכושנו עלול להגיע לידיים הלא נכונות!

במצב דברים כזה הפתרון הוא צוואה הדדית. צוואה הדדית באה להבטיח תחילה את ירושת בן הזוג ולאחר מכן את היורשים "האחרונים", כאשר בדר"כ מדובר בצאצאים. בעניין זה ניתן לומר כי צוואה הדדית "מבטיחה" המשך ירושה ליורשים מוסכמים על בני זוג, גם אם חלו שינוי נסיבות לאחר פטירת מי מבני הזוג.

עריכת צוואה על ידי עורך דין

המחוקק קובע כללים מדויקים כיצד יש לכתוב צוואה על מנת שיהיה לה תוקף משפטי. צוואה שלא נערכה בהתאם לכללים הקבועים בחוק היא צוואה לא כשרה ובהתאם לא יהיה ניתן לקיים אותה גם אם ההוראות הכתובות בה מאוד ספציפיות וברורות לגבי רצון המצווה.

עריכת צוואה היא זכות שאין להקל בה ראש ומומלץ לערוך צוואה באמצעות עו"ד המתמחה בצוואות וירושות.


<תמונה – עורכת הדין מעיין אגיב >

הכותבת, עורכת הדין מעיין אגיב, היא עורכת דין במשרד עורכי דין מאור גרצנשטיין המתמחה בין היתר, בדיני צוואות וירושות, על כל היבטיהם. המשרד שלנו מזמין את לקוחותיו ליצור קשר במגוון ערוצי התקשורת במשרד כדי לקבל מידע נוסף על הצוואות שלכם:

  • מספר הנייד של עורכת הדין מעיין אגיב , 058-518-4433 אפשר גם בוואטסאפ
  • maayan@maor-law.co.il

058-518-4433 
Office@maor-law.co.il 
Maor Law Office 
maorgercenshtein 
Maor Gercenshtein, Adv 

נערך על ידי מערכת עזרים

שתף את הפוסט