פרק 2- פתרונות ניידים למדרגות

איזה פתרונות ניידים קיימים לטיפוס במדרגות ? במה הם שונים מפתרונות נייחים ? מה ההבדל בין מעלון מדרגות למצבי חירום ומעלון מדרגות לשימוש קבוע ?   במה שונה מטפס מדרגות זחל למטפס מדרגות עם גלגלים ?