ועדה רפואית ביטוח לאומי

לאחר הגשת תביעת נכות מתכנסת ועדה רפואית אשר מוסמכת לקבוע את אחוזי הנכות הרפואית.

במפגש עם הוועדה נעשה בירור ובדיקה לגבי מצבו הרפואי של האדם ובסופו של דבר מתקבלת החלטה מה דרגת הנכות שלו. החלטת הועדה חשובה מאד כי היא משליכה על יכולתו של האדם להשתכר ובהתאם מה גובה הקצבה שיקבל. תשובת הועדה מגיעה  בדרך כלל תוך חודש. ניתן לערער על החלטת הועדה באמצעות ועדת עררים ולבקש ועדה רפואית חוזרת באמצעות טופס ערעור. ניתן לדחות את מועד הועדה באמצעות בקשה לדחייה שתוגש למזכיר הועדה ויישלח זימון לועדה שניה . אחוזי הנכות שיקבעו יאפשרו קבלת קצבאות שונות , שירותים מיוחדים או פטור ממס הכנסה.   לוועדה ניתן להביא מלווה לצורך עזרה  או עורך דין אשר מוסמך לייצג בפני הועדה  מומלץ  לפנות למרכזי יד מכוונת לקבלת ייעוץ והכנה לוועדה רפואית ללא תשלום.  לצפייה בסרטון הכנה לוועדה רפואית ביטוח לאומי ,

אזור גיאוגרפי

נמצאו 27 נותני שירות
מיין לפי